ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในโอกาสที่ได้เป็นอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 70 ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน IECOM 2012 : The 5th Industrial Engineering Competition จัดโดย Industrial Technology Faculty, Bandung Institute of Technology ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2555


สำหรับทีม psu คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการเสนอแนวคิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนให้กับบริษัทมือถือ XL Axiata และผลการแข่งขันโดยรวมทีม psu สามารถคว้ารางวัลที่ 6 จากทั้งหมด 70 ทีม โดยมีรายนามนักศึกษาที่เข้าแข่งขันจากภาควิชาฯ
อุตสาหการ ดังนี้
- นายชยินทร์ จงไพบูลย์พัฒนา
- นายวัชรวิทย์ ถนนทอง
- นายสราวุธ ตีรรุ่งเรือง
- นส.จุฑาภรณ์ แก้วสุด
ผลรางวัลจากการแข่งขัน

สำหรับทีมอันดับที่ 1 คือ ทีม UP Diliman1 จาก University of the Philippines Diliman
สำหรับทีมอันดับที่ 2 คือ ทีม Milagro จาก Institut Teknologi Bandung
สำหรับทีมอันดับที่ 3 คือ ทีม Poka-yoke จาก Universitas Indonesia
สำหรับทีมอันดับที่ 4 คือ ทีม UNPAR 1 จาก Universitas Katolik Parahyangan
สำหรับทีมอันดับที่ 5 คือ ทีม UBAYA 2 จาก Universitas Surabaya