ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เป็นศูนย์ประสานงานจัดการประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC2010) รอบที่ 2 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขั้นจากโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคใต้ร่วมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 82 ทีม ภาพบรรยากาศโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC2010)