รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553 ห้องแกรนด์ บอลล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า ภาพบรรยากาศ