ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2552 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2552 อันเป็นปีที่ 8 ที่ได้ประกาศให้รางวัล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ซึ่ง ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ ได้รับรางวัล ในครั้งนี้ด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ คือ ผศ.ดร. เจษฎา วรรณสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะด้วยกระบวนการหล่อโลหะกึ่งของแข็ง ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ผลิตเกราะกันกระสุนและเกราะกันระเบิด น้ำหนักเบาที่ใช้ทางทหารได้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ได้รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นทั้งประเภทกลุ่มและบุคคลรวมแล้ว 14 รางวัล และนักเทคโนยีรุ่นใหม่อีก 13 ท่าน เตรียมเข้ารับรางวัลประติมากรรมเรือใบซูเปอร์มดและเหรียญรางวัลเรือใบซูเปอร์มด ในงานการประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ที่เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี