เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลอ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คุณสุภ ไวศยารัทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) และคุณสรณคมน์ ชี้เจริญ หัวหน้าวิศวกรโครงการ บริษัท ไมน์ โม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ จากผลงานของ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-10.30 น. รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเยี่ยมชมเตรียมค

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันกวดวิชา Strong Academy ได้จัดค่าย Strong October Camp 2018 มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชม

ขอบคุณความเสียสละของพี่นิคม สุขอนันตธรรม EE 10 และศิษย์เก่าทุกท่านกับ 7 Days of Machine Laboratory Renovation ใน “โครงการศิษย์เก่าร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้า สู่ความเป็นเลิศใน

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมจับมือกับสถาบันอุดมศึก

ยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวะ รับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ เป็นประธาน ประชุมร่วมกับบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่า