คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม " วิศวฯ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 (PSU Engineering Ru

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ประจำปี 2561           โดยมหาว

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ซ

เนื่องในโอกาสวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบรางวัลบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ให้กับ ผ

                    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แบริ่งแ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องใน

เมื่อวันที่ 11 กย. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็น ประธาน ประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาคเอกชน ภาครัฐ และ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะนักเรียน​และครูจากโรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา ได้ศึกษา​ดูงาน คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี