เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.เมืองกระบี่ มาเยี่ยมชมคณะฯ รับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัต

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม ร่วมกับ นายธนากร ไชยนาพงศ์ Consulttant บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ซึ่งได้ร่วมลงน

สิทธิบัตรอเมริกา USPatent 9995616B2 เรื่อง Fluid Monitoring System ของบริษัท Caterpillar (USA) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องจักรกลหนัก รถไถ และรถขุด จากประเทศอเมริกาได้อ้างอิงบทความเรื่อง A Self-Calibra

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามสัญญาทุนการศึกษา (ผูกพันธ์) มูลค่าทุน 79,000.- บาท (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 39,500.-) แก่นางสาวกุลนันท์ สหายสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีเปิดตัวโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab : FabLab) และร่วมกับศูนย์นาโนเทค

นายอรรถสุทร ไตรสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมทีมกับ ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าแข่งขัน Data Squad ในรายการแข่งขัน TechJam 2018 ระดับภูมิภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ภายใต้หัวข้อ วิศวกรรมยุคใหม่กับการรับใช้สังคม จัดขึ้นร่วมกั

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.นำโดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคุณทศพร ศรีเอี่ยม ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ /กรรมการกลาง วสท