คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการ

วันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าฯ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม"วันมหิดล" และได้ร่วมวางพ

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การทำงานเป็นทีม” ให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล

วันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ และ ดร. ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ คุณประศาส

ทีมลูกพระบิดา คว้าคะแนนรวมลำดับที่ 25 จาก 90 ทีมทั่วโลก (ลำดับที่ 2 จากทีมไทยด้วยกัน) จากการแข่งขัน Fomula Student Japan 2019 เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 ณ สนาม Ecopa เมืองชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่นหลั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเต็มให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เปิดพื้นที่และโอกาสให้ต่อยอ

Prof.Dr. Branislav Borovac Visiting Professor จาก University of Novi Sad, Serbia เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิม​ยา​นนท์​คณบดี​คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 พร้อมด้วย​ ผศ.ดร. ธีรยุทธ หลีวิจิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เนื่องในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าว การจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดย ผศ.ดร.นิวั