ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวินจำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) และบุคลากร ได้เข้าพบป

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “5ส. กับการพัฒนาแบบยั่งยืน” ให้กับบุคลากรของบริษัท สงขลาไบโอเพาเวอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของบริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรม

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะการสอน IS เพื่อสร้างการเรียนรู้จากโครงงานสะเต็มให้กับบุคลากรของโรงเรียนแสงทองวิทยา ณ ห้อง Conference อาคารพ

รศ.ดร. ธนิต​ เฉลิม​ยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ เป็นประธา​นในพิธีเปิดงาน​ The 13th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน

          ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสาข