เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ลานตึกสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาวิศวกร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดกิจกรรม Career Campus : Get ready get a job (พร้อมกว่าได้งานก่อน)  ให้ความรู้แ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ทรู ร่วมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และทดสอบนวัตกรรมในงาน “PSU 5G Showcase” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานจอดรถบัสคณะวิศวฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ. ทองเรือง. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จับมือ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ รวมทั้ง ฝึกประสบการณ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำก

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา