ENGINEERING FAIR & PSU OPEN HOUSE 2019    ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1.การแข่งขันหุ่นยต์ SUMO 2.การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมฯ (ACM-ICPC)    3.การแข่งขัน Power Jet Car 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งจัดเป็นรุ่นที่ 2 ณ ห

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Shimada Shinji (President) Prof. Kumada Nobuhiro, (Dean of Faculty of Engine

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันระบบส่งไฟฟ้าเพื่อการศึกษาให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้

                เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ครั้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab) แล

โครงการ “วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง”   วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร &nbs

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.ค. 62 เวลา ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีคณาจารย์ผู้เชียวชาญจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี ดังนี้ รศ.ดร.ผกามาศ เจษฏ์พัฒนานนท์(หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี),&n

            ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ห้