วันที่ 24 กันยายน 2562 รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่าฯ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม"วันมหิดล" และได้ร่วมวางพ

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การทำงานเป็นทีม” ให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายประสาทสุข นิยมราษฎ์ ผอ.ศภ.11 กสอ. พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท เทพไทย โปรดัทค์ จำกั

ทีมลูกพระบิดา คว้าคะแนนรวมลำดับที่ 25 จาก 90 ทีมทั่วโลก (ลำดับที่ 2 จากทีมไทยด้วยกัน) จากการแข่งขัน Fomula Student Japan 2019 เมื่อวันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 ณ สนาม Ecopa เมืองชิซึโอกะ ประเทศญี่ปุ่นหลั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเต็มให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เปิดพื้นที่และโอกาสให้ต่อยอ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการ “วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน เนื่องในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าว การจัดตั้งศูนย์ทดสอบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม 5G ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดย ผศ.ดร.นิวั

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ได้จัดโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์​พบสถานประกอบการ เพื่อนำแนวคิดและข้อมูลที่ได้รับจากสถานประกอบการมาพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้สามารถตอบ​โจทย์​ตลาดแ