ชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2012 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองประธานสภาคณบดีคนที่ 1 ที่ปรึกษาประธานสภาคณบดี กรรมก

ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อ“PSU & USM Engineerin

บรรยากาศวันรับปริญญาภายใน"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของบรรดาญาติ พี่น้อง และเพื่อนฝูงของเหล่าบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบั

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝั่งตัว(TESA Top Gun Rally 2012 ) เมื่อวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2555 ณ

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นที่ปรึกษาโครงการ “วิศวกรรมโยธาเพื่อพัฒนาสังคม”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2555 ณ วัดป่าแสงธรรม เทศบาลตำบลบ้านพรุ&n

การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยวาระพิเศษ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1/สมัยที่ 35 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกร

คณะวิศวฯ ได้จัดทำหนังสือ 45 ปี วิศวฯ ม.อ. 45 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยศิษย์เก่าคณะวิศวฯ จำนวน 45 ท่าน ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่าง ให

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนจากภาควิชา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Muhammadiyah University of Prof. Dr. Hamk