รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำทีมนักศึกษา ทีมลูกพระบิดาที่ได้รับรางวัล&

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า รวมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวผลงานเด่นประจำเดือนกันยายน 2555 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาตร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีผลงานเด่นประจำเดือนกั

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 55 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีพิธีมอบร

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงาน “รถสกู๊ตเตอร์แบบพับได้” Design Project ในวิชาการออกแบบเครื่องกล 2 ในวันที่ 19 กันยายน 2555 โดยมี ผศ.สมเกียรติ นาคกุล เป็นอา

ร่วมส่งใจไปเชียร์ทีม "ลูกพระบิดากระทิงแดง" ซึ่งออกเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อการแข่งขัน "Student Formula SAE Competition of Japan" มีกำหนดเวลา 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2555

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชว

หน่วยองค์กรสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนสัมพันธ์ ในวันที่ 13 ก.ย.55 โดยมี ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์เป็นประธาน กล่าวต้อนรับนักเรียน 101 คน พร้อมครู 3 คนจากโรงเ

นายอุกฤษฎ์ ชำมริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดต้นแบบนวัตกรรมฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่(The Best of Innovative Inventor)