ทีม "ลูกพระบิดากระทิงแดง" คว้ารางวัล Winner Best Rookie จากการแข่งขัน "Student Formula SAE Competition of Japan" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ณ สนาม ECOPA (Ogasayama Sport Park) เมืองชิสุโอกะ

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  นีละนิธิ  กำหนดจัด “พิธีมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ในโอกาสนี้ นายชินาวุธ แก้วน

ดร.นิคม สุวรรณวร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แถลงข่าว "ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์"  โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รอง

หน่วยองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำนักเรียน 60 คน และครู 20 คน จาก 20 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา ในนามค่ายเยาชน โครงการ“รักษ์โลก รักษ์พลังงาน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ม.อ. วิชาการ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2555 ภายใต้ชื่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเจรจาหารืองานวิจัยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้จัดประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เป็นประธานการจัดกิจกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัลในป

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระ