รศ. ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดประดิษฐานรูปหล่อ ศ. ดร. สตางค์ มงคลสุข ผู้มีอุปการคุณและก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น 45 ปี วิศวฯ ม.อ.

ขอร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555

สำนักวิจัยและพัฒนา จัดงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. โดยภายในงานมีคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เข

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ วิศวกรรม

รศ. ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการยอดนักคิดกับมิชลิน ปีที่ 9

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหารคณะฯ ประกอบด้วย ผศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี