ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสมคิด จีนาพงษ์ และนางพรพิมล แสนสุข ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งมีผลงานท

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในโอกาสที่ได้เป็นอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 70 ทีม ที่เข้าร่วมแข่งขัน IECOM 2012 : The 5th Industrial Engineering C

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และตัวแทนจากกลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เดินทางไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 19 ธั

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเข้าสู่การครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอ

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์/บุคลากร ที่เขียน Blog มากที่สุดประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งเขียนทั้งสิ้นจำนวน 101 บันทึก ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย

ACM-ICPC Asia Hatyai Regional Programming Contest 2012 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอุดมศึกษา (ACM-ICPC) ในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ "ทีมยอดมนุษย์ไฟฟ้า"  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่คว้าสองรางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลสุดยอดทีมสร้างสรรค์ในโครงการ M-150 Ideology 2011 โซลาร์เซลเพื่อชีวิตที่ดียิ่ง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดประชุมแถลงข่าวการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กับห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus เมื่อวันที่