รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และตัวแทนจากกลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เดินทางไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 19 ธั

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับราลวัลชมเชย จากการแข่งขัน โครงการ ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally 2011) ซึ่งจัดโดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คว้าสองรางวัลจากการประกวด "นาวาฝ่าวิกฤต:Mobility in the time of flood" คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภทสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเร็วสูงแล

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์/บุคลากร ที่เขียน Blog มากที่สุดประจำปีการศึกษา 2553 ซึ่งเขียนทั้งสิ้นจำนวน 101 บันทึก ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.รัญชนา  สินธวาลัย

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 34 เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2554

ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับ "ทีมยอดมนุษย์ไฟฟ้า"  นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่เข้าร่วมเสร็จสิ้นลงแล้วกับภาระกิจสร้างสถานีโซลาร์เซลล์ให้กับชาวบ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล ที่ผ่านได้เข้ารอบ 5 ที

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดประชุมแถลงข่าวการก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์กับห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus เมื่อวันที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รองปลัดกระทรวงคมนาคม Neer'3 โยธา ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54 จาก พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ด

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ หน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม Engineering Job fair 2011 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีบริษัทต่างๆ เข้าร่ว