ACM-ICPC Thailand Southern Region Programming Contest 2011 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค เขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข มีพิธีมอบอุปกรณ์สาธิตระบบไฮบริดเพื่อการศึกษา โดยมี คุณภีมะ ฮัดเจ๊ดสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดย ผศ.นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคใต้ ขึ้นในวันท

หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯร่วมกับหน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย ภายใต้กิจกรรม ชื่อ “โรงเรียนทัวร์วิจัย” ในช่วงเปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “วันนักวิจัย และนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับคณะผู้

เนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กำลังเข้าสู่การครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการ "ครบรอบ 45 ปี คณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโรดโชว์ภาคใต้ ปีที่ 12 หวังทำความเข้าใจครูแนะแนวและนักเรียน เกี่ยวกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสร้างความมั่นใจในคุณภาพทางวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยชุมชนสัม