ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกได้สอบ ณ สนามสอบภูมิภาค โดยจัดทดสอบรุ่นที่ 1

ศ.ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ และ อ.ปรเมศวร์ เหลือเทพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัย Bauhaus-Universit?t Weimarประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม ที่ผ่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการระดมทุนขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของผลงานรถ Formula ทีมลูกพระบิดา โดยมี ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล และดร.วช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011)” และการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 &n

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC2011 รอบภาคใต้ พร้อมด้วย ดร.สมนึก  ศิริสุนทร ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพกับ  นายณัฐภาส

รศ. ดร. ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน เรื่องเทคนิคการนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำยาอัดเนื้อไม้ยางพารา โดยมีหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร นางจรรยา อิน

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 โ

นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 (RGJ-Ph.D. Congress XII) ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี&n