ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงาน Thailand ICT Contest Festival 2010 เมื่อวันที่ 1 -3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่

รศ.กำพล ประทีปชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับมอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ ภาควิชาวิศวกร

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้ารับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมี คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจ

นักศึกษาภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม และได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท จากการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554 (Thailand Humanoid

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสง

MR.Mads  Korn เจ้าหน้าที่การทูต (ความร่วมมือ) คณะผู้แทนสหภาพยุโรปได้เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ และ อ.ปรเมศวร์ เหลือเทพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ บุคลากรและนักศึกษาจากทุกภาควิชา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554  ณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม โรงเรียนวัดบางศาลา และโรง

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันกับบริษัท Panel Plus จำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09