ศ.ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ และ อ.ปรเมศวร์ เหลือเทพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัย Bauhaus-Universit?t Weimarประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม ที่ผ่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการระดมทุนขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เชิญ Professor W.O. Yandell  มาสอนและให้คำปรึกษานักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นการเรียนกา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011)” และการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9 &n

รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC2011 รอบภาคใต้ พร้อมด้วย ดร.สมนึก  ศิริสุนทร ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมถ่ายภาพกับ  นายณัฐภาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 โ

นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 (RGJ-Ph.D. Congress XII) ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี&n

นายต้าย บัณฑิศักดิ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สาวิตร์ ตัณฑนุช และ รศ.บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Bes