ผลงานชื่อ "ดีเจแตงโมพันธุ์ไทย หัวใจนักดนตรี" คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 (TESCA 2010) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่15 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมประชุมระหว่างคณะวิศวฯ ม.อ. กับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตใหม่ รุ่น 40 "INTANIA@DONG-YANG Family 2010" เมื่อวันเสาร

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และศิษย์เก่าภาควิชาฯร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ภาควิชาเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เว

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยชุมชน ที่จ

อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดโครงการ ปูนอินทรี เติมเต็มธรรมะสู่ วิศวฯ ม.อ.ครั้งที่ 1 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2

รศ.สมชาย  ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย  รศ.วนิดา  รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาฯ อุตสาหการ  และนายประโชติ  ดำสองสี วิศวกร จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ส่งรถเข้าร่วมแข่งขันในรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula 2010-11 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ สนามทดสอบไทย บริดจสโตน หนองแค จังหวัดสระบุรี

เมื่อเช้าของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 คณะสำรวจประกอบด้วย รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ นักศึกษาปริญญาโทและเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และสาขาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร จัดทอดกฐินสามัคคี และร่วมทำความสะอาด ณ วัดห้วยลาด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553