รศ.กำพล ประทีปชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับมอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ ภาควิชาวิศวกร

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ แล

ผลงานชื่อ "ดีเจแตงโมพันธุ์ไทย หัวใจนักดนตรี" คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 (TESCA 2010) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันที่15 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

นักศึกษาภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม และได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท จากการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2554 (Thailand Humanoid

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เป็นประธานในพิธีมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสง

หน่วยวิจัยและนวัตกรรม  กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยชุมชน ที่จ

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะ บุคลากรและนักศึกษาจากทุกภาควิชา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554  ณ โรงเรียนบ้านโคกพยอม โรงเรียนวัดบางศาลา และโรง

รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้าภาควิชาและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมและร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันกับบริษัท Panel Plus จำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ส่งรถเข้าร่วมแข่งขันในรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula 2010-11 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ สนามทดสอบไทย บริดจสโตน หนองแค จังหวัดสระบุรี