เนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กำลังเข้าสู่การครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นับตั้งแต่แรกเริ่มการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ดำเนินโครงการ "ครบรอบ 45 ปี คณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโรดโชว์ภาคใต้ ปีที่ 12 หวังทำความเข้าใจครูแนะแนวและนักเรียน เกี่ยวกับระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสร้างความมั่นใจในคุณภาพทางวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยชุมชนสัม

หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯร่วมกับหน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการโรงเรียนสัมพันธ์กับงานวิจัย ภายใต้กิจกรรม ชื่อ “โรงเรียนทัวร์วิจัย” ในช่วงเปิดเทอมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเร

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดย ผศ.นพ.อุทัย เก้าเอี้ยน รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมม

ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท์  ผู้จัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน EU- Asia Road Safety Centre of Excellence (RoSCoE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญให้เ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการประกวดคำขวัญและตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 45 ปี ซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วมทั้งสองรายการประมาณ 100 ผลงาน ซึ่งตราสัญลักษณ์และคำขวัญที่ได้จะต้องสื่อ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน “วันนักวิจัย และนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554

ผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วยทีมงาน ผศ.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ และ ผศ.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  สำน

นายพิศาล ทองเลิศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิ่งคืนป่ากับวิศวฯ ม.อ. & สปอนเซอร์ เพื่อเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ประชุม