ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดทำบุญตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553 มีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งระบบการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่างๆ

ผศ.พยอม รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การสัมภาษณ์ทีมนักข่าวช่อง 7 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชาย

ผศ.สมเกียรติ นาคกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รศ.กำพล ประทีปชัยกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และ ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ส่

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำคณะผู้บริหาร ,หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ในโครงการวิศว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการทอดผ้าป่า ณ วัดป่าตอ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจ

ขอแสดงความยินดีกับชมรมโรโบติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่คว้าสองรางวัล จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์สาวน้อยตกน้ำ ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันถึง 72 ทีมจาก

รศ.สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการเผยแพร่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การผลิตน้ำส้มควันไม้พร้อมใช้ด้วยเครื่องแยกน้ำมันดินแ

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี และทีมงานประกอบด้วย นางสาวนิรัติศัย รักมาก นักศึกษาระดับปริญญาเอก และนางจรรยา อินทมณี ภาควิชาฯ เค