เมื่อวันที่ 18 -20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมลูกพระบิดา ได้เข้าร่วมแข่งขัน 15th TSAE Auto Challenge 2019-Student Formula ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยผลการแข่งขัน Formul

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา ณ ห้องประชุม

          สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึก

          กิจกรรม งาน " วิศวฯ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 (PSU Engineering Run 2019) " ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิศวฯ ม.อ. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. ในวันอาทิตย์ 20 มกรา

          คณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา Polytechnic ATI Padang สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เดินทางเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะ

          เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนิต​ เฉลิมยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ IEEE 5th​ Internat

          เมื่อวันเสาร์ที่12 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวใน

         เมื่อวันศุกร์ 30 พ.ย.2561 ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ และผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล ปร

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางผู้บริหารบริษัท Millennium Auto ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ภาควิชา และอาจารย์เพื่อหารือความร่วมมือ และมีข้อสรุป 2 ประเด็นคือ 1) ถึงจัดให้