สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ให้กับบุคลากรของบริษัท ขนมบ้านโกไข่ จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรม

          เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค

รศ.ดร. ธนิต​ เฉลิม​ยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ เป็นประธา​นในพิธีเปิดงาน​ The 13th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน

          ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าสาข

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี” ให้กับบุคลากรของบริษัท  ไทยล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) และบุคลากร ได้เข้าพบป

          สรุปผลการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 สถาบัน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาส

เมื่อวันที่  1-3  พฤษภาคม  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ให้กับน้องๆ อายุระหว่าง 9-13 ปีใ