“ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมจับมือกับสถาบันอุดมศึก

ยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวะ รับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 13

          เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลอ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คุณสุภ ไวศยารัทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) และคุณสรณคมน์ ชี้เจริญ หัวหน้าวิศวกรโครงการ บริษัท ไมน์ โม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ จากผลงานของ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-10.30 น. รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเยี่ยมชมเตรียมค

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันกวดวิชา Strong Academy ได้จัดค่าย Strong October Camp 2018 มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชม

ขอบคุณความเสียสละของพี่นิคม สุขอนันตธรรม EE 10 และศิษย์เก่าทุกท่านกับ 7 Days of Machine Laboratory Renovation ใน “โครงการศิษย์เก่าร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้า สู่ความเป็นเลิศใน