เมนูการใช้งาน

ภาพแสดงกิจกรรมชุมชนในรั่วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นกิจกรรมของนักศึกษามีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น และมีการให้บริการต่างๆที่ให้ความสะดวกสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก ดังเช่น มีการให้บริการรถรับส่งนักศึกษาด้วยพลังงานไฟฟ้า การให้เช่าจักรยาน ภายในมหาวิทยาลัย และสถานที่ออกกำลังกาย ห้องสมุดที่ทันสมัย สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 • 01-บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 02-วิ่งออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 03-บริการให้เช่ารถจักรยานขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
 • 04-เก็บค่าเช่ารถจักรยานขับขี่ภายในมหาวิทยาลัย
 • 05-นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมสักการะบูชาพระบิดา
 • 06-โรงช้าง มอ. บริการขายอาหารให้กับนักศึกษาและบุคลทั่วไป
 • 07-ศูนย์กีฬาให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • 08-สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 10-บรรยากาศสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 11-สนามบาสเกตบอลให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • 12-ความภาคภูมิใจนักศึกษาประสบความสำเร็จ
 • 13-บรรยากาศสนามบาสเกตบอล
 • 14-พิพิธภัณฑสถานธรรมชาตวิทยา ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 15-บริการทางเดินเข้าโรงช้าง มอ. ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • 16-รถพลังงานไฟฟ้าให้บริการรับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 17-ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ
 • 18-บรรยากาศ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
 • 19-นักศึกษาทำกิจกรรมช่วยเหลือการปูอิฐพื้นที่จอดรถอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร
 • 20-นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมรับน้องใหม่ผูกมือน้องพี่ประจำปี
 • 21-บรรยากาศหอสมุดคุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 22-หอสมุดคุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 23-ปริญญาความสำเร็จนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 9-สระว่ายน้ำให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป