1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่ได้รับรางวัล ในงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี           ทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต , ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ , นายจิระศักดิ์ นพรัตน์ , นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา จุลรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาดิจิทัล...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET) นำโดย รศ.ดร.ธนิต...

IMAGE

การจัดอบรม หลักสูตร "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ"

           เมื่อวันที่ 1เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. -โครงการทุนมงคลสุข -โครงการลูกพระราชบิดา 1 -โครงการลูกพระราชบิดา 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุขและโครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2562 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการลูกพระราชบิดา 1  

IMAGE

แจ้งการ ประกาศรายชื่อโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1

ประกาศรายชื่อโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1

IMAGE

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Bioconversion of waste into resources” โดย Professor Dr. Samir Kumar Khanal

          ในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Bioconversion of waste into resources” โดย Professor Dr. Samir Kumar Khanal จาก Department of Molecular Biosciences and Bioengineering, University of Hawai'i at Manoa, USA ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์...

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  สำหรับน้องๆ อายุ 9-13  ขวบ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียงคนละ 2,800...

IMAGE

กิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562"

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Journal Club ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ "นักคิด...นักวิจัย...ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562" โดยรศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง, ดร.พิพิฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันพฤหัสบดีที่...

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่ง...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000.- บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ศูนย์บริการวิชาการ เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาที่จบใหม่ หรือกำลังว่างงานอยู่ สมัครงานในตำแหน่ง วิศวกรผู้ช่วย 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสถานศึกษาเครือข่ายโครงการ FabLab 2 แห่ง คือ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์

๑.ระบบควบคุมอัตโนมัติ ๑ ชุด๒.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องตัดเลเซอร์) ๑ ชุด๓.สายพานและชุดอุปกรณ์ตรวจจับ ๑ ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคงสุข...

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคงสุข...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เอกสารประกวดราคาเลขที่ 13/2562

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...