วันและเวลา: 15-17 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 วัน
ประกอบด้วยรูปภาพกิจกรรมผ่านแอพลิเคชัน zoom แยกตามวันที่รุ่นพี่ที่มาแนะแนว


วันที่ 15: พี่อาร์ท

pic1

 

พี่ตั๊ก

pic2

และอื่นๆ 

pic3

วันที่ 16: พี่เอก

pic4

 

พี่แอม

pic5

 

พี่เตริ๊ด

pic6

พี่ปลา

pic7

 

และอื่นๆ

pic8

วันที่ 17: พี่กุ๊ก

pic9

 

 พี่จ๋า

pic10

และอื่นๆ

pic11

pic12