จากการเข้าหารือของบริษัท ZTE (Thailand) CO.,LTD ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรคมนาคม กับคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน และสหกิจ ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.อ. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

และเมื่อในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดบรรยายความรู้ทางด้าน 5G Use Cases ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องประชุมดงยาง1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการสร้างความร่วมมือฯ
LINE ALBUM แนะนำบริษัท ZTE ๒๒๐๘๑๑ 5
 
LINE ALBUM แนะนำบริษัท ZTE ๒๒๐๘๑๑ 9
 
LINE ALBUM แนะนำบริษัท ZTE ๒๒๐๘๑๑ 37
 
LINE ALBUM แนะนำบริษัท ZTE ๒๒๐๘๑๑ 23
 
298575905 1264036664410750 6352403288318781168 n