ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรม

Heading

คณบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ม.สงขลานครินทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Heading

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมพลังงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Heading

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ ม.สงขลานครินทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Heading

หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Heading

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Heading

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมชายฝั่งและทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.