เมนูการใช้งาน

หน้าหลัก --- กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 1. ลิงค์ด่วนสำหรับสาขาวิชา: CE , ChE , CoE , EE , IE , ME , MnE
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมม. อ. 0994000580860 (สำหรับใช้ออกใบเสร็จรับเงิน)  
 3. ภาระ   งานพนักงาน    เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าการเงิน    
 4. รายงานทางการเงินและพัสดุ  (สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสาขา)
 5. รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์  (สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสาขา)
 6. Ebook เรียนรู้การเดินทางไปพัฒนาตนเอง
 7. คำถามที่พบบ่อย 
 8. การติดต่อก การเงินและพัสดุทางสแกนรหัส QR
  F1 ขอคำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการด้านการเงิน F1 ขอคำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการด้านการเงิน 
  F2 แจ้งการโอนเงิน F2 แจ้งการโอนเงิน

 

 

 

 

 

    9. บริการให้คำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการเงินอุดหนุนวิทยานิพนธ์บัณฑิต

2084B9ED 64D8 4D36 B006 215E15B34CD6 

ช่องทางลัดสู่บริการด้านการเงิน

1. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กัลยา (สาว) 7073)   ข้าราชการ ,   ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ ,   พนักงานมหาวิทยาลัย, ผู้แต่ง: เปลี่ยนพนักงานผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยสถานภาพ
ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ  >> กรอกข้อมูล >> ส่งการเงิน   >> ตรวจสอบข้อมูลการโอน เงิน  >> รับเงิน

2. การชำระเงินค่าศึกษาบุตร (กัลยา (สาว) 7073)   ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญพนักงานมหาวิทยาลัย
กรอกข้อมูล >> ส่งเงิน   >> ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน  >> รับเงิน

3. การเดินทางชำระค่าเดินทางในการเดินทางจุฑามาศ (สด) 7074), สุพัตรา (แดง) 7074)   ในประเทศ ต่างประเทศ    ( แบบฟอร์มการชำระเงินการเดินทาง )
กรอกข้อมูลพร้อมส่งสัญญา >> ส่งหนังสือ >> หลังเดินทางทำหนังสือขอนุมัติเบิก>> ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน>> รับเงิน / คืนเงิน    

4. ค่าเดินทางนักศึกษาบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน (จุฑามาศ (สด) 7074)   ในประเทศ  ต่างประเทศ  

กรอกข้อมูล >> ส่งบัณฑิตศึกษาฯ   >>  รับเงินยืม  >>เดินทางกลับทำหนังสือขู่เบิก>> ส่งเอกสารจ่ายเงินให้  

ช่องทางลัดสู่บริการด้านพัสดุ

1. วัสดุในระบบการจ่ายเงินวัสดุสิ้นเปลือง  (รจนา (อิ๋ว) 7088, วิรัชดาวัลย์) 7069)
จนท. สาขาหรืออาจารย์กรอกข้อมูลผ่านระบบการจ่ายวัสดุคงคลัง   >> รอรับพัสดุ      (จนท. สาขาสามารถวางวัสดุไปไว้ที่ ธุรการสาขาเพื่อให้บริการคณาจารย์)

2.  การขอจัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน (พส. 01)  สำหรับสาขาวิชา (วิรัชดาวัลย์ (ดา) 7069 ) การ
กรอกข้อมูล >>  หน. สาขาวิชาการ >> ออกเลขที่ >> รอรับพัสดุ 

3.  ใบขอจัดหาครุภัณฑ์   (วนันยา (เหรียม) 7272)
กรอกข้อมูล >> แนบ Spec >>  หน. สาขาใบรับรอง >> ออกเลขที่ >> รอรับพัสดุ 

บริการด้านอื่น ๆ ท่านสามารถกดดูรายละเอียดตามประเภทของ "ผู้รับบริการ" ได้ทางเมนูด้านข้าง

4.ระบบยืมพัสดุ (Test)

ติดต่อสอบถาม:

หัวหน้ากลุ่มงาน 7019

การเงิน 7073, 7074, 7096, 7092

พัสดุ 7088, 7069, 7072