เมนูการใช้งาน

หน้าหลัก --- กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 1. Quick Links สำหรับสาขาวิชา: CE, ChE, CoE, EE, IE, ME, MnE
 2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ม.อ. 0994000580860 (สำหรับใช้ออกใบเสร็จรับเงิน)  
 3. ภาระงาน    เจ้าหน้าที่พัสดุ   เจ้าหน้าการเงิน    
 4. รายงานสถานะทางการเงินและพัสดุ (สำหรับ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสาขา)
 5. รายงานสถานะการจัดซื้อครุภัณฑ์ (สำหรับ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสาขา)
 6. คำถามที่พบบ่อย 
 7. การติดต่อ ก.การเงินและพัสดุ ทาง Line เชิญสแกนที่ QR code
  F1 ขอคำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการด้านเบิกจ่าย F1  ขอคำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการด้านเบิกจ่าย 
  F2 แจ้งการโอนเงิน F2  แจ้งการโอนเงิน

 

 

 

 

 

 

ช่องทางลัดสู่บริการด้านการเงิน

1. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (กัลยา (สาว) 7073)  ข้าราชการ,  ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ,  พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ
ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ  >> กรอกข้อมูล  >> ส่งการเงิน  >> ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน >> รับเงิน

2. การเบิกจ่ายค่าศึกษาบุตร (กัลยา (สาว) 7073)  ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญพนักงานมหาวิทยาลัย
กรอกข้อมูล  >> ส่งการเงิน  >> ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน  >> รับเงิน

3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จุฑามาศ(สด) 7074),สุพัตรา(แดง) 7074)  ในประเทศ ต่างประเทศ   (แบบฟอร์มการประมาณการค่าใช้จ่ายการเดินทาง)
กรอกข้อมูลพร้อมส่งสัญญายืมเงิน >> ส่งการเงิน >>  หลังเดินทาง ทำหนังสือขอนุมัติเบิก  >> ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน  >> รับเงิน/คืนเงิน

4. ค่าเดินทางนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไปนำเสนอผลงาน (จุฑามาศ(สด) 7074)  ในประเทศ  ต่างประเทศ  

กรอกข้อมูล  >> ส่งบัณฑิตศึกษาฯ  >> รับเงินยืม  >>หลังเดินทาง ทำหนังสือขอนุมัติเบิก  >> ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้การเงิน

ช่องทางลัดสู่บริการด้านพัสดุ

1. การเบิกวัสดุในระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง (วรวัช(ตั้ม) 7088)
จนท.สาขาหรืออาจารย์กรอกข้อมูลผ่านระบบเบิกจ่ายวัสดุคงคลัง  >> รอรับพัสดุ      (จนท.สาขาสามารถเบิกวัสดุไปไว้ที่ธุรการสาขาเพื่อให้บริการคณาจารย์)

2. การขอจัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอน  (พส.01) สำหรับสาขาวิชา (เหลียม) 7279
กรอกข้อมูล  >> หน.สาขาอนุมัติ  >> ออกเลขที่  >> รอรับพัสดุ 

3. ใบขอจัดหาครุภัณฑ์  (วนัญญา (เหลียม) 7279)
กรอกข้อมูล  >> แนบ Spec >> หน.สาขาอนุมัติ  >> ออกเลขที่  >> รอรับพัสดุ 

 

บริการด้านอื่นๆ ท่านสามารถกดดูรายละเอียดตามประเภทของ "ผู้รับบริการ" ได้ทางเมนูด้านข้าง

ติดต่อสอบถาม :

หัวหน้ากลุ่มงาน  7019

การเงิน  7073 , 7074 , 7096 , 7092

พัสดุ     7067 , 7069 , 7072