1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

วิศวฯ ม.อ. ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 48th International Exhibition of Innovation Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL (เหรียญเงิน) จากการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 48th International Exhibition of Innovation Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส   ผลงานเรื่อง...

IMAGE

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมออนไลน์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา...

IMAGE

วิศวฯ ม.อ. เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2021 (Online)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ . The 9th Conference on Engineering and Technology (ICET-2021) . ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นรูปแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเป็น Co-Organized โดยมี University of Novi...

IMAGE

คณะวิศวฯ ม.อ. ทำการออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศพร้อมติดตั้งระบบพลาสม่าฆ่าเชื้อในศูนย์ประชุมฯ ม.อ.

          จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ทั่วประเทศและจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการปรับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS 4 ปีการศึกษา 2564

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ)

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ การจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม

                        เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม

                  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique)

             เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล” (Effective Problem Solving Technique)...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม หัวข้อ การประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรม

                  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน จำนวน ๑ ระบบ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความแข็ง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความแข็ง จำนวน ๑ ชุด  ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสตางค์มงคลสุขชั้น 1-2

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารสตางค์มงคลสุข ชั้น 1-2 (ตามรายละเอียดที่แนบ)