1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพนักงานของบริษัทพาเนล พลัส จำกัด...

IMAGE

ทีมคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ได้เข้าพบ นายก อบต.ควนรู (นายถั่น จุลนวล) ที่สำนักงาน อบต.ควนรู

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, ดร....

IMAGE

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบ...

IMAGE

PSU 5G Showcase

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมในพื้นที่ PSU 5G Shaowcase ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์   ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โครงการทุนมงคลสุข โครงการลูกพระราชบิดา 1 โครงการลูกพระราชบิดา 2 โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2563 - โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. -โครงการทุนมงคลสุข -โครงการลูกพระราชบิดา 1 -โครงการลูกพระราชบิดา 2 -โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ประเภทที่ 1...

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปี 2563

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปี 2563   - โครงการโควต้าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รอบที่1/2563- โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่1 รอบที่1/2563- โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่2 รอบที่1/2563- โครงการลูกพระบิดา 1 รอบที่1/2563-...

IMAGE

ม.สงขลานครินทร์ ร่วม ทรู ทดสอบ 5G ในงาน PSU 5G Showcase

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ทรู ร่วมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และทดสอบนวัตกรรมในงาน “PSU 5G Showcase” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ร่วมมือกับบริษัท...

IMAGE

"คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"

ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประชาคม ม.อ.เเละบุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาตนเองสู่ความมั่งคั่งเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ==========="คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"===========โดย คุณวิชัย...

IMAGE

สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม) คณะวิศวกรรมศาสตร์    

IMAGE

อบรมพี่เลี้ยงวิชาการโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : eCamp

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมพี่เลี้ยงวิชาการ โดยผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ  และ อ.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย...

เผยแพร่ร่างประกาศ-ประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ๑,๕๐๐ องศาเซลเซียส ๑ ชุด

เพื่อให้สาธารณชนวิจารณ์ (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อ-เครื่องทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็ก ๑ เครื่อง

คลิกเพื่อดูกำหนดการและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง IEF 300

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง IEF 300 เป็นห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม (ตามรายละเอียดที่แนบ)