1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อใช้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับมอบหุ่นยนต์จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 22  กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม” กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่นเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม” กับ บริษัท...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิใจกระทิง ได้ส่งมอบโครงการ "การติดตั้งชุดผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับโรงเรียน"

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมกับมูลนิธิใจกระทิง ได้ส่งมอบโครงการ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (TCAS รอบ4) ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission 2) 10101      วิศวกรรมศาสตร์ แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10103      วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10105   ...

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 5

โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (รอบที่ 5 ) ประจำปีการศึกษา 2563 การส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร   --ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง เพจงานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. https://www.facebook.com/admissionengineeringpsu/  

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์   /  สาขา 10101 วิศวกรรมศาสตร์

IMAGE

กิจกรรมอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "หลักสูตรตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นง่ายและสร้างสรรค์"

วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรอบรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "หลักสูตรตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นง่ายและสร้างสรรค์ : Adobe Premiere Pro 2020" เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ  โดยวิทยากร คุณพรภวิษฐ์ สุนทรพจน์ ...

IMAGE

กิจกรรมอบรมนักศึกษาปีที่ 4 "How to Survive วัยเริ่มทำงาน"

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "How to Survive วัยเริ่มทำงาน" เพื่อเตรียมตัว เพิ่มทักษะความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ...

IMAGE

"คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"

ขอเชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประชาคม ม.อ.เเละบุคคลทั่วไปที่สนใจจะพัฒนาตนเองสู่ความมั่งคั่งเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ==========="คิด-ทำ นอกกรอบ สร้างความมั่งคั่ง"===========โดย คุณวิชัย...

IMAGE

สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562

สอบคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบ จากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม) คณะวิศวกรรมศาสตร์    

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าจำหน่ายอาหาร  จำนวน  1  ราย คลิกเพื่อดูรายละเอียด