1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา Polytechnic ATI Padang สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เดินทางเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์

          คณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา Polytechnic ATI Padang สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เดินทางเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส...

IMAGE

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

         เมื่อวันศุกร์ 30 พ.ย.2561 ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ และผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน...

IMAGE

มั่นใจในคุณภาพหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก วิศวกรรมเครื่องกล ม.อ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.

          สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา...

IMAGE

ประชุมวิชาการ 5th​ ICSIMA จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับ​ IEEE Instrumentations​ and​ Measurements​ Society, Malaysia Chapter

          เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนิต​ เฉลิมยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ IEEE 5th​ International​ conference on​ Smart Instrumentations Measurements and Application​s​ (ICSIMA) ณ โรงแรมบีพี...

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562   โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562  > ประกาศ โครงการลูกพระราชบิดา1  > ประกาศ โครงการลูกพระราชบิดา2  > โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ   > ประกาศ...

IMAGE

ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ TCAS62

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562  เปิดรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม พี่เปีย 074-287084 www.entrance.psu.ac.th

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 1. โครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร)  2. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

IMAGE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) จัดอบรมหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจ

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)...

IMAGE

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ และบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมงานบริการวิชาการ...

IMAGE

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application

             ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข...

IMAGE

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์สามมิติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

ด้วยทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-17 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-17 ธันวาคม 2561 ดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ...

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด เอกสารประกวดราคาเลขที่ 13/2562

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด...

ร่างประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ จำนวน 1 รายการ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...