1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

False Online Accusation Against the Department of Computer Engineering

Due to the recent accusation made by a Facebook user named Khai Swe Wynn, the Department of Computer Engineering, Prince of Songkla University, Hatyai Campus, would like to inform that this accusation is completely incorrect.

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมหารือความก้าวหน้าในความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนจาก บริษัท หัวเว่ย...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม “โปรแกรมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC)”

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมหลักสูตร “โปรแกรมออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (โปรแกรม BEC)”...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษา ภายใต้โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ภูมิภาค-ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS 5(รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS 5(รับตรงอิสระ) ปีการศึกษา 2562

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 5 (รับตรงอิสระ)  

ประกาศโครงการรอบรับตรงอิสระรอบที่ 5 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี 2562

ประกาศโครงการรอบรับตรงอิสระรอบที่ 5 โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี 2562

IMAGE

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2562

การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562      ดาวน์โหลด    

IMAGE

อบรมพี่เลี้ยงวิชาการโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : eCamp

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมพี่เลี้ยงวิชาการ โดยผศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ  และ อ.เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย...

IMAGE

ขอเชิญชวนสถานศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก" ระดับภูมิภาค-ภาคใต้

โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ดำเนินงานภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)...

IMAGE

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “การมอบหมายงาน”

เมื่อวันที่  26  เมษายน  2562  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดอบรม  Inhouse Training หลักสูตร  “การมอบหมายงาน” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ...

IMAGE

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining  โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางด้าน IT หน่วยงานหรือองค์กร ผู้ประกอบการวิสาหกิจ...

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี...

ร่างประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็ก ๑ เครื่อง

คลิกเพื่อดูรายละเอียดร่างประกาศเพื่อให้สาธารณชนวิจารย์ (หมดเขตวิจารย์วันที่ 17 ธันวาคม 2562)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ความดันสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี...

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองกังหันเพลตัน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองกังหันเพลตัน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ...