1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

สถาบันกวดวิชา Strong Academy เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันกวดวิชา Strong Academy ได้จัดค่าย Strong October Camp 2018 มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ...

IMAGE

ขอแสดงความยินดี​กับศิษย์เก่านายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ Neer 13 ซึ่งได้รับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

ยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวะ รับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 13 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า...

IMAGE

คณะแพทย์ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ จากผลงานของ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี...

IMAGE

7 Days of Machine Laboratory Renovation

ขอบคุณความเสียสละของพี่นิคม สุขอนันตธรรม EE 10 และศิษย์เก่าทุกท่านกับ 7 Days of Machine Laboratory Renovation ใน “โครงการศิษย์เก่าร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้า สู่ความเป็นเลิศในประเทศ” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า...

IMAGE

ระบบการรับนักศึกษาแบบใหม่ TCAS62

โครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2562  เปิดรับสมัครโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 1-15 ธันวาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม พี่เปีย 074-287084 www.entrance.psu.ac.th

IMAGE

โครงการ "วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง" นักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ "วิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครอง" นักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (โควตาวิศวะฯ,มงคลสุข ยื่นเกียรติบัตร)

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 1. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2561 2. โครงการทุนมงคลสุข (แบบยื่นเกียรติบัตร)  ประจำปีการศึกษา 2561

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1. โครงการลูกพระราชบิดา 1-2 2. โครงการทุนมงคลสุข (แบบพิจารณาผลการเรียน)

IMAGE

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application

             ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข...

IMAGE

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การประยุกต์ใช้เครื่องสแกนเนอร์เลเซอร์สามมิติในอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

ด้วยทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ขอเชิญอบรมยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล MIT-PSU Upgarde 2018

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Management of Information Technology (MIT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม MIT-PSU UPGRADE...

IMAGE

บรรยายพิเศษ : ทำวิจัยอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษด้านการวิจัย ในหัวข้อ : ทำวิจัยอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จเป็นนักวิจัยมืออาชีพ  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลสุข ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

ประกาศประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง  จำนวน 1 ชุด (

ร่างประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  (