1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3. ข่าวอบรมและการบรรยาย
  4. ข่าวรับสมัครงาน
  5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE

คณะวิทยาศาสตร์ทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์

          วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์ทคโนโลยีและเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มาศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมี รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน...

IMAGE

ทีมบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบ CCTV

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร)...

IMAGE

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์หทัยชนก...

IMAGE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหาแนวทางการจัดทำ Unified Program

          รศ.ดร. จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย Mr.Leo Paul Vaurs ร่วมประชุมและหารือกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เพื่อหาแนวทางการจัดทำ Unified Program ด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. -โครงการทุนมงคลสุข -โครงการลูกพระราชบิดา 1 -โครงการลูกพระราชบิดา 2...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุขและโครงการลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2562 - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทุนมงคลสุข - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการลูกพระราชบิดา 1  

IMAGE

แจ้งการ ประกาศรายชื่อโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1

ประกาศรายชื่อโครงการทุนมงคลสุข และโครงการลูกพระราชบิดา 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 - โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. - โครงการทุนมงคลสุข - โครงการลูกพระราชบิดา 1 - โครงการลูกพระราชบิดา 2 -...

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบำรุงรักษาแบริ่งแบบลูกกลิ้งเพื่อเพิ่มผลผลิต" เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ในการยืดอายุแบริ่ง...

IMAGE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) จัดอบรมหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจ

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (MIM) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)...

IMAGE

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการแนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ และบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการส่งเสริมงานบริการวิชาการ...

IMAGE

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application

             ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัทดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด (DTA) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Flow-3D : The solution of CFD Application ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์

๑.ระบบควบคุมอัตโนมัติ ๑ ชุด๒.เครื่องจักรกล CNC (เครื่องตัดเลเซอร์) ๑ ชุด๓.สายพานและชุดอุปกรณ์ตรวจจับ ๑ ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครผู้เข้าจำหน่ายอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 - 31 มกราคม 2562 รายละเอียดตามที่แนบ 1.ประกาศรับสมัคร 2.ใบสมัคร

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคงสุข...