เมนูการใช้งานIMAGE

KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. พิเชฐ ตระการชัยศิริ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่...

IMAGE

ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "Anaerobic Fluidized Bed Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment" (2)

โดย Prof.Jaeho BaeDepartment of Environmental Engineeingจาก INHA Universityวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.00 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์