เมนูการใช้งานIMAGE

วิศวะ ม.อ. จัดกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์"

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรม "การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์"...

IMAGE

KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด KM-แนะนำการบริหารจัดการการเงินและบัญชีสำหรับโครงการบริการวิชาการ...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. พิเชฐ ตระการชัยศิริ ได้รับรางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจยอดเยี่ยมระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการ Share and Learn the Cooperative experiences ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่...