เมนูการใช้งานIMAGE

ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "Anaerobic Fluidized Bed Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment" (2)

โดย Prof.Jaeho BaeDepartment of Environmental Engineeingจาก INHA Universityวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.00 น.ณ ห้องประชุมภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

IMAGE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิจัย/วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร "หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่ผลงานทางวิชาการด้วย R2R (Routine to Research)"

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานวิจัย/วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร...

IMAGE

ขอแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทงและนางนพมาศในงานลอยกระทง ม.อ. ประจำปี 2561...

IMAGE

ส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจพวกเราชาววิศวฯ ม.อ.

คลิปวีดีโอ ชาววิศวฯ ม.อ. อรพรปีใหม่ 2562