เมนูการใช้งานงาน Job Fair เป็นงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการรวบรวมแหล่งงานให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ผู้ที่กำลังมองหางานใหม่  หรือผู้ที่ว่างงาน ได้มีโอกาสในการเข้ามาพบปะพูดคุ

Subcategories

ช่วงสอบกลางภาค1/2562 ขอให้นักศึกษานำสิ่งของ/กระเป๋ามาไว้ในห้องสอบ (ด้านข้าง/ด้านหน้า) 

เนื่องจากอาจมีทรัพย์สินสูญหาย หากวางไว้นอกห้องสอบ