เมนูการใช้งานขอเชิญ
- บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานเลขานุการ/ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
และ
- บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานธุรการและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานภาควิชา 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนเชิงปฏิบัติการ “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวใหม่ วิศวฯ ม.อ.” ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ประสานสุข วิลลา บีช รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

- ดูกำหนดการสัมมนา คลิกที่นี่

- แจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนา คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code ข้างล่างนี้ 

qr seminar

- หมายเหตุ หากผู้เข้าร่วมไม่เต็มจำนวน สามารถนำผู้ติดตามไปได้โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบตอบรับสำหรับผู้ติดตาม) โดยจะพิจารณาจากลำดับการแจ้งชื่อพร้อมชำระเงินค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561