เมนูการใช้งานrubber fund62

ด้วยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา 
จำนวน 16 ประเภท 
หากสนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม
ไปยังงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
(ม. กำหนดส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561) 

รับฟังรายละเอียดอย่างย่อ คลิกที่นี่ 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนประเภทต่างๆ คลิกที่นี่