เมนูการใช้งานคำแนะนำการใช้งาน

คลิกในช่องสี่เหลี่ยมของแต่ละรายการเพื่อเลือกดูปฏิทิน หากปฏิทินไม่แสดงให้ทำการ เข้าสู่ระบบ ด้วย PSU Passport เพื่อทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต