เมนูการใช้งานมสวท.ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021"

ประชาสัมพันธ์ทุนการการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา...

มูลนิธิทาคาฮาชิ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่นักศึกษา

มูลนิธิทาคาฮาชิ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยแก่นักศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ...

IMAGE

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา โครงการสนันนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย บิดาหรือมารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์ COVID-19

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา โครงการสนันนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ จากการสูญเสีย บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ...

IMAGE

การประเมินการสอนและการประเมินรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564

📢📢ประกาศ...ขอให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564...