เมนูการใช้งาน  • PUSIntaniaBuddy Mobile App

IMAGE

ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาและระบบประเมินรายวิชา

ขอให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนค่ะ ระยะเวลาการประเมินการสอน 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม...

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR HATYAI 2018 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR HATYAI 2018 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม...

IMAGE

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan - Monozukuri Design Competition (2)

          “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

IMAGE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)

ตามที่โครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2561  รอบที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1/2561) กำหนดสอบคัดเลือก ในวันที่ 27...