เมนูการใช้งานIMAGE

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   !!ตรวจสอบห้องสอบให้ถูกต้องนะค่ะ!!...

IMAGE

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  >> อ่านรายละเอียด                              ...

IMAGE

ปฏิทินการจองหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปฏิทินการจองหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

IMAGE

รับสมัครทุนการศึกษา NHK Spring (T้hailand) ประจำปี 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุน NHK Spring (Thailand) ประจำปีการศึกษา 2564 (เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2) ทุนละ 20,000 บาท...