เมนูการใช้งานIMAGE

แจ้งเลื่อนวันสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่รับสมัครทุนการศึกษา 2/2563 และกำหนดวันสัมภาษณ์ทุน ณ ห้องประชุมมงคสุข คณะฯ นั้น   เนื่องจากสถานกาณ์ COVID-19 จึงขอเปลี่ยนแปลง...

IMAGE

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

IMAGE

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลอาคารสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลอาคารสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยกระบวนการจำลองสารสนเทศอาคาร (Real Estate Project Data Analysis using BIM...

IMAGE

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2/2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2/2563 น้กศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร ได้ที่ห้องบริการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวฯ ตั้งแต่บัดนี้ -5...