เมนูการใช้งานIMAGE

SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทำงานบริษัท Career Roadshow

#หยุดอยู่บ้าน #ก็สามารถสมัครทำงานกับ SCG ได้ SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทำงานบริษัท Career Roadshow สาขา Accounting, Business Administrator, Marketing, Economic,...

IMAGE

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   !!ตรวจสอบห้องสอบให้ถูกต้องนะค่ะ!!...

IMAGE

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  >> อ่านรายละเอียด                              ...

IMAGE

ปฏิทินการจองหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ปฏิทินการจองหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่