เมนูการใช้งานIMAGE

บริษัท ไทยนาคะมูระ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด รับสมัครงาน

 บริษัท ไทยนาคะมูระ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น...

IMAGE

ผลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาเราเก่ง!! การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562...

IMAGE

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "เปลี่ยนการเงินเป็นเรื่องง่าย หากใช้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม"

          ด้วยคณะเศษฐศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน "เศรษฐวิจัย คร้งที่8" โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ...

IMAGE

การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหาร

กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดจัดสอบ ฝึกงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารฯ