เมนูการใช้งานIMAGE

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562              ...

IMAGE

เปิดรับคำร้องขอย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

เปิดรับคำร้องขอย้ายสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 5-22 พฤศจิกายน 2562 โดยนักศึกษายื่นคำร้องได้ที่ห้องกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ...

IMAGE

รับสมัคร ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดรับสมัคร นศ.ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ป.ตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ...

IMAGE

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบา-ไทย

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิโตชิบา-ไทย (นศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ) ผู้สนใจสมัคร ตามรายละเอียดด้านล่าง