เมนูการใช้งานIMAGE

เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา กฟผ.ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563

 กฟผ. เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 จำนวน 10 ทุน : : :สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์...

IMAGE

Inspiration and Design Thinking 2020

✨ Inspiration and Design Thinking 2020 ✨ สำหรับน้อง ๆ ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขต มาแล้วจ้า   สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

IMAGE

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2/2562 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2/2562  น้กศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดและส่งใบสมัคร ได้ที่ ห้องบริการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ คณะวิศวฯ ภายในวันที่ 28...

IMAGE

กำหนดการตารางอบรมเตรียมสอบ TOEIC ปีการศึกษา 2562

โครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562 แจ้งกำหนดการตารางอบรมเตรียมสอบ TOEICวันที่ 10 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์...