เมนูการใช้งานIMAGE

ลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 1/2562

ลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 1/2562 นักศึกษาที่ส่งใบสมัครทุนการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์ ตามลิงค์

IMAGE

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบร่าง Engineering Square

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบร่าง Engineering Square ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 1...

IMAGE

การประเมินการสอนและการประเมินรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

📢📢ประกาศ...ขอให้นักศึกษาเข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562...

IMAGE

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด คัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ

วันที่ 16 ต.ค.62 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั้งได้ทดสอบนักศึกษาที่สนใจเข้าปฏิบัติงานสหกิจ...