เมนูการใช้งาน บริษัท ไทยนาคะมูระ แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวน 50 อัตรา เพื่อฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 2

กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์การขอความร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดจัดสอบ ฝึกงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารฯ 

การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธ

ประกาศรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นักศึกษาเราเก่ง!! การแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (5 วิทยาเขต) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไ

 ขอความร่วมมือ กรอกแบบสอบถาม เรื่องการศึกษาการจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานเรื่องการศึกษาการจอดรถ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของระดับปริญญาตรี ภ.โยธา  เพื่อนำข้

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ มาจัดกิจกรรม Gulf career talk 2019 บรรยายให้ความรู้ธุรกิจโรงไฟฟ้า เส้นทางอาชีพพร้อมเทคนิคสัมภาษณ์งาน และแลกเปลี่ยนกับรุ่นพี่ศิษย์เก่า (กลุ่มเป้าหมายโดยตรงสาขาไฟฟ้า เครื่องกล และสาขาอื

          ด้วยคณะเศษฐศาสตร์ มีกำหนดจัดงาน "เศรษฐวิจัย คร้งที่8" โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เปลี่ยนการเงินเป็นเรื่องง่าย หากใช้เศรษฐศาสตร์พ

เห็นข่าวนี้แล้ว ลุกขึ้นตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารตนเองได้เลยจ้า !!!! หากพบการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ที่ไม่คุ้นตา หรือผิดสังเกต ขอให้รีบติดต่อและแจ้งธนาคารในทันที นะคะ สำหรับกรณีนี้เกิดขึ้

ประชาสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ มารับสมัครงาน นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมไฟฟ้า วันที่ 13-14 มีค.62 ณ คณะวิศวฯ ม.อ. รายละเอียดตามด้านล่าง