เมนูการใช้งานขอเชิญนักศึกษาวิศวฯ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ฟรี!! เรื่อง “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”โดยทีมวิทยากรจากสภาวิศวกร วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562&n

ด้วยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ PSU Walk Rally Episode 4 : Singapore Adventure ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 ณ ประเทศสิง

ด้วยคณะฯ มีการให้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารโดยการสั่งพิมพ์งาน ผ่านApplication บนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยติดตั้งอยู่บริเวณหน้าทางขึ้นอาคารบรรยายกลาง (ติดกับตู้บุญเติม) สุดคุ้ม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ตามเอกสารแนบเข้าสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (English Camp 2019) ระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2561 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยตรง หรือ

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม " วิศวฯ ม.อ. เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 (PSU Engineering Run 2019)ในวันที่ 20 มกราคม 2562 นั้น ซึ่งคณะฯ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ลานจอดรถและถนนบางส่วนในการจ

    ด้วยศูนย์การศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันที่ 7-18 มกราคม 2562เวลา 09.

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดงานเทคโนโลยี และวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ซึ่งในงานครั้งนี้จะมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทางวิทยาลัย โดยได้เปิดโอกาส