เมนูการใช้งานข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสำหรับนักศึกษคณะวิศวกรรมศาสตร์  >> อ่านรายละเอียด ** นักศึกษาทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มีจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมที่ดำเนินการและไม่ดำเนินการสมัครกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบสารสนเทศม.อ.และe-Studentloan (ข้อมูลอัพเดท 27 เมษายน 2563)              &nbs

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล >> สมัคร /อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Link https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/main.php?filename=

ทุนการศึกษาสยามสไมล์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  อ่านรายละเอียด :  คุณสมบัติ/เกณฑ์การสมัครทุนฯดาวน์โหลด  : ใบสมัคร ส่งใบสมัครทาง e-mail : This email address is being protecte

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการคืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลิ๊ก >> อ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2562https://student.psu.ac.th/web/home/view/2284ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยืนย

 รับสมัครทุนการศึกษา NHK Spring ประจำปี 2563   น้องๆชั้นปีที่ 1 และ ปี 2 ที่สนใจสมัครทุน NHK Spring ประจำปี 2563 รายละเอียดคุณสมบัติทุนฯ >> คลิ๊กอ่านรายละเอียด ดาวน์โหลด >>

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เงินช่วยเหลือฉุกเฉินนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด คลิ๊ก