เมนูการใช้งานPoster PersonalDev 2562

ด้วยโครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 
Get Ready for A Global Business World SEASON 5
ในหลักสูตร Personality Development (SEASON 5)

รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษาหญิง : 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.
(สิ้นสุดการลงทะเบียน วันที่ 8 ก.พ.62 หรือจนกว่าจำนวนครบ)

รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาชาย :
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.
(สิ้นสุดการลงทะเบียน วันที่ 15 ก.พ.62 หรือจนกว่าจำนวนครบ)

ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC อาคาร 1)

**(รับเพียงรุ่นละ 40 ที่นั่งเท่านั้น)**

สมัครเข้าร้วมโครงการ และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://clpd.psu.ac.th/news/seminar-news/735-620210-personaldev

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่
คุณสายทิพย์ หรือ คุณโสติยา
โทรศัพท์ 0-7428-922