เมนูการใช้งานTOEIC EP.2 2561.001

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC 
และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More
รอบที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2/2561)

List Name TOEIC EP 2 2561 Page 1

List Name TOEIC EP 2 2561 Page 2

     ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้น  มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์
ภายในวันที่ 31 มกราคม –8 กุมภาพันธ์ 2562 (พร้อมชำระค่าอบรม 1,900.-)
ณ ห้องบริการนักศึกษา หน่วยพัฒนาทักษะ คณะวิศวฯ
ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้สิทธิ์แก่ลำดับสำรองถัดไป

หน่วยพัฒนาทักษะ 
โทร .0742-87083