เมนูการใช้งานเมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรมสัมมนาการวางแผนเรียนต่อปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย     

โดย สถาบัน Study Up Education Services เป็นวิทยากรบรรยาย ในโอกาสนี้ได้บรรยายหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ 

ให้แก่นักศึกษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้

* ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยกับระบบการเรียนและค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ

*การเตรียมตัวหาข้อมู,มหาวิทยาลัยและสาขาที่เรียนต่อ

*การเตรียมเอกสารเพื่อสมัครเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

*การเตรียมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อ (IELTS/TOFEL)

*ตัวอย่างของ statement of purpore ใช้ในการสมัครเรียน

*สรุป Timeline ในการเตรียมตัวเรียนต่อ

RXR02805   RXR02810

 

RXR02818  RXR02827

 

RXR02859  RXR02865