เมนูการใช้งานวันที่ 16 ต.ค.62 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท พร้อมทั้งได้ทดสอบนักศึกษาที่สนใจเข้าปฏิบัติงานสหกิจ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบประมาณ 100 คน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะประกาศอีกครั้งค่ะ

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0001

 

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0003

 

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0006

 

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0014

 

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0020

 

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0022

 

มิชลินคัดเลือก นศ.63 ๑๙๑๐๑๖ 0024