เมนูการใช้งานลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 1/2562

นักศึกษาที่ส่งใบสมัครทุนการศึกษาแล้ว ให้ดำเนินการลงชื่อจองเวลาสัมภาษณ์

ตามลิงค์ https://bit.ly/2ptTWWY หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี  ภายในวันที่ 24 ต.ค.62

และเข้าสัมภาษณ์ทุน ในวันศุกร์ที่ 25 ต.ค.62

เวลา 09.00-16.15 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวฯ

** แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย และตรงต่อเวลา ***

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2470466396334404&set=gm.2521418477937829&type=3&theater&ifg=1

 

โปสเตอร์