เมนูการใช้งานขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยาย
หัวข้อ "E&P Working & Adaption Skill seminar"

EP Working Adaption Skill

ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะฯ
เวลา 12.30-16.00 น.
(รับจำนวนจำกัด)

บรรยายโดย Dr. Vinit Hansamuit
รองประธานวิศวกรรมบ่อขุดเจาะ
บริษัทปตท.สำรวจและผลิตจำกัด

โดยรายละเอียดในกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานของปิโตเลียม
- ทักษะและความชำนาญที่จำเป็นในสายงานปิโตเลียม
- ความสำคัญของการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน
- ภาพรวมอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตเลียม
- ตำแหน่งและหน้าที่ในสายงานวิศวกรรมนอกชายฝั่ง

▶️ นักศึกษารหัส 60 รับทรานสคริปกิจกรรม ประเภท Y303 จำนวน 3 ชม.

▶️ นักศึกษารหัส 59,61,62 และอื่นๆ
รับทรานสคริปกิจกรรม ด้านเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ 2 ชม 
และ ด้านส่งเสริมความเป็นนานาชาติฯ 1 ชม.

📌ลิ้งค์ลงทะเบียนหรือสแกน QR
https://forms.gle/7VKLh38sW1bpuLWw7