เมนูการใช้งานประกาศ !!! เปิดรับสมัครการประกวดนักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ : U-YETI (University- Young Electronics Technology and Innovators) ประเภทนิสิต นักศึกษา ในโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ จากศูนย์ประสานงานเครือข่าย 12 แห่ง ภายใต้ Theme 5 ด้าน

- ด้านการเกษตรอัจฉริยะ

- ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

- ด้านเมืองอัจฉริยะ

- ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- ด้านสุขภาพครบวงจรและทันสมัย

**สามารถส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2562**

74849926 10211988897356098 2482331083786420224 o