เมนูการใช้งานด้วยคณะฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการทดสอบนวัติกรรมในพื้นที่ PSU 5G showcase ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น.ดังนั้นคณะฯ จึงขอความร่วมมือนักศึกษา/บุคลากรห้ามจอดรถจักรยานยนต์ตั้งแต่หน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลังรูป ดร.สตางค์ ทั้งหมด จนถึงบริเวณบอร์ดติดประกาศของคณะฯ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7-8 มกราคม 2563  เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืน คณะฯ จะทำการล็อคล้อและต้องชำระค่าธรรมเนียม 300 บาท ณ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทางคณะฯได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

81228599 984901291896733 3032426608112697344 n