เมนูการใช้งานโครงการเตรียมความพร้อม TOEIC และสอบชิงทุนด้วยข้อสอบจากโปรแกรม Tell Me More ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการตารางอบรมเตรียมสอบ TOEIC
วันที่ 10 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2563
(วันศุกร์ เวลา 16.30-18.30 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.30-16.30 น.)

ณ ห้อง A202 อาคารบรรยายกลาง คณะฯ

โปสเตอร์